Katri Vehanto-Lehtinen

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Rekottila Oy p. O5O 5255 158, katri.vehanto-lehtinen(@)rekottila.com   
Olen Katri Vehanto-Lehtinen, paimiolainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, maatalon emäntä ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Työnohjaajaksi valmistuin toukokuussa 2019 Helsingin Psykoterapiainstituutista. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen. 
Työnohjauksesta kiinnostuin varhaiskasvatuksessa tekemäni työn kautta. Olen saanut konkreettisesti huomata, miten tärkeää työntekijöille on saada keskustella omasta työstä, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvistä kysymyksistä. Työnohjausharjoitteluissa tämä kokemus vain vahvistui ja toimialasta riippumatta työntekijöillä on samanlaiset tarpeet. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle asetetaan selkeä tavoite. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta ja se on täysin luottamuksellista. 
Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta ja se on täysin luottamuksellista. (www.suomentyonohjaajat.fi) Minä näen työnohjauksen ennaltaehkäisevänä, työntekijän työhyvinvointia ylläpitävänä toimintana. Motivoituneet ja työhönsä paneutuvat työntekijät ovat niin työnantajan kuin koko työyhteisön kannalta edellytys menestymiselle.  Työnohjaus on tavoitteellista, uusia näkökulmia avaavaa ja ihmisten omiin voimavaroihin luottavaa toimintaa. Omassa ohjaustyössäni haluan keskittyä ihmisten vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin ja tuoda ne ohjattaville näkyviksi. Minusta on tärkeää vahvistaa ohjattavien käsitystä itsestä aktiivisena toimijana omaan työhön liittyvissä kysymyksissä. Työssä ilmeneviä ongelmiakaan ei ”lakaista maton alle”, mutta ongelmiin keskittymisen sijaan, koetan yhdessä ohjattavien kanssa löytää uusia näkökulmia ja keinoja niiden selvittämiseksi.  Olen kiinnostunut ihmisistä, heidän ajatuksistaan ja toimintatavoistaan. Työnohjaajana olen läsnäoleva, kuunteleva ja keskusteleva